Menu

UG-SEMESTERIZE CBCS  CURRICULAM

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UG-CBCS  Syllabi : 

 

 • Mathematics (General.)-CBCS Syallabi-2021-22.Click here
 • Mathematics (Hons.)-CBCS Syallabi-2021-22.Click here
 • Philosophy (General.)-CBCS Syallabi-2020.Click here
 • Philosophy (Hons.)-CBCS Syallabi-2020.Click here
 • Arabic  (General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Arabic  (Hons.)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • Bengali  (Hons.)-CBCS Syallabi w.e.f.  2021. Click here
 • Bengali  (Hons.)-CBCS Syallabi (Revised)-2018 . Click here
 • Bengali  (General)-CBCS Syallabi (Revised)-2018 . Click here
 • Bengali  (Hons.)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • Bengali  (General)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • B.Com. ( General)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • B.Com. ( Hons.)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • Botany (Hons.)-CBCS Syallabi-2018 . Click here
 • Botany (General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • B.A.LL.B (Hons)-CBCS Syallabi 4th &5th &6th Sem.-2019. Click here
 • B.A.LL.B (Hons)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Chemistry (Hons. & Gereral)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Computer Sc.(Hons. & Gereral)-CBCS Syallabi-2020. Click here
 • Computer Sc. (Major)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Computer Sc. (Hons. & General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Defence Studies- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Economics (Gereral)- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Economics (Hons.)- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Environmental Science (Hons.)- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Environmental Studies (AECC.)- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Education (Hons.)- CBCS Syallabi w.e.f. 2021-22. Click here
 • Education (General)-CBCS Syalabi w.e.f 2021-22 Click here
 • Education (Hons.)- CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Education (General)-CBCS Syalabi-2018. Click here
 • English (Hons.)-CBCS Syalabi-2018. Click here
 • English (General)-CBCS Syalabi-2018. Click here
 • English LCC-CBCS Syalabi-2018. Click here
 • Food & Nutrition(Honours) Syalabi-2018. Click here
 • Flim Studies(General) Syalabi-2018. Click here
 • Geography (General & Programme)-Revised CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Geography (General)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Geography (Hons.)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Health Education, Physical Fitness and Wellness.  Click here
 • Hindi (Hons.)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • History (Hons. & General)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Islamic History (Hons.)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Media Studies (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Microbiology (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Molecular Biology & Biotechnology (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Molecular Biology & Biotechnology (General.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Mathematics (General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Mathematics (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Physics (Hons.) -CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Physics (General)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Physiology-CBCS Syallabi. Click here
 • Physiology (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Physiology (General) Syallabi-2018. Click here
 • Physical Education (General) Syallabi-2018. Click here
 • Physical Education (General) Syallabi-2019. Click here
 • Political Science (Hons.) Syallabi-2018. Click here
 • Political Science(General) Syallabi-2018. Click here
 • Statistics (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Statistics (General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Sociology (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Sociology (General)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Sanskrit (Hons.)-CBCS Syallabi-2020. Click here
 • Sanskrit (General)-CBCS Syallabi-2020. Click here
 • Urdu (Hons.)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Urdu (Gereral)-CBCS Syallabi-2018. Click here
 • Zoology(Hons.)-CBCS Syllabi-2018. Click here
 • Zoology(General)-CBCS Syllabi-2018. Click here

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Go to top
istanbul bölgesinde bulunan profesyonel evden eve nakliyat firmaları listelenir istanbul evden eve nakliyat
agario play io games